Ajaloo õpik 7. klassile, II osa

Raamatu autorid
Kerttu Palginõmm, Madis Maasing
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Ajalugu
Klass
7

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Keskaja õpik ilmub kirjastus Mauruselt kaheosalisena. Esimene osa keskendub peamiselt Euroopa keskaja üldteemadele, teine osa võtab erilise tähelepanu alla Eesti ajaloo. Õpiku eripäraks on lähenemine keskaja maailmale Eesti materiaalse kultuuri ning kunsti kaudu. Näiteks nii Tartu, Pärnu, Viljandi kui ka Tallinna õpilased leiavad õpikust viiteid oma kodukohaga seotud keskaegsetele mälestistele ja esemetele. Kohaliku kultuuri kaudu on võimalik teha suuremaid üldistusi toonase maailma ja kommete kohta. Läbivalt on kasutatud Eestis säilinud keskaegseid kunstiteoseid ja ehitisi, mis teevad õpikust omanäolise ja visuaalselt atraktiivse materjali. Samavõrra on peetud silmas empaatiavõime, tolerantsuse jt sotsiaalsete oskuste arendamist, tuues keskaja inimese mured ja rõõmud õpilastele lähemale.

  • Lisaks Euroopa ajaloole tutvustab põhjalikult keskaega Eestis.
  • Suur rõhk on Eesti materiaalsel kultuuril. 
  • Kodukoha ajalugu.
  • Põhjalik käsitlus Eesti keskaja kunstist.
  • Arendab empaatiavõimet ja tolerantsust.
  • Keskmisest rohkem on tähelepanu pööratud sotsiaalajaloole.