Õppekirjanduse raamatukogu alati sinuga

LIBRY – uus digitaalne õpikeskkond, mis koondab erinevate kirjastuste õppematerjalid suureks digiraamatukoguks. Meie missioon on aidata nii õpilasi teadmiste omandamisel kui ka õpetajaid tarkuse jagamisel aga muuseas ka kergendada koolikotti ning olla lapsevanematele õppematerjalide infosüsteemiks.

Mis on Libry?

Pidevalt uuenevad õpivõimalused!

Oleme seadnud prioriteediks sisu kvaliteedi ja kasutajamugavuse. Samuti arendame pidevalt oma tehnoloogiat, et õpiprotsess oleks efektiivsem ja arvestaks võimalikult paljude erisoovidega

Õpi igal pool!

Meie keskkond on digimaailma nõudmistest lähtuvalt avatud igale õpihimulisele sobival ajal, igas seadmes ning internetiga varustatud kohas.

LIBRY on usaldusväärne!

Kõik meie keskkonnas olevad õppematerjalid vastavad riiklikult kehtestatud õppekavadele. Samuti tagame moodsamaid tehnoloogiaid kasutades kõigi andmete turvalise ja ainult eesmärgipärase käsitlemise.