Lugemik. Eesti keele õpik 2. klassile I osa

Raamatu autorid
Kätlin Vainola, Elina Sildre
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Eesti keel
Klass
2

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Lugemikus leidub mitmekesiseid lugemispalu nii eesti kui ka välismaa autoritelt. Õpikus on palju erinevaid tekstiliike: jutte, luuletusi, muinasjutte, valme, näidendeid, meediatekste, teabe- ja tarbetekste. Suurt rõhku on pandud eneseväljenduse ja loovuse arendamisele.

  • Mitmekesised tekstid ja lai ülesannete valik.
  • Vähemalt üks loovtegevuse lehekülg igal nädalal.
  • Lõbusad pildid õppesisu mõistmiseks ja jutustamisoskuse arendamiseks.