Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

Raamatu autorid
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Kirjastaja
Skriibus
Kategooria
Loodusõpetus
Klass
1

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Tööraamatus käsitletakse õppekavakohaseid teemasid „Meeled“ ja „Avastamine” läbi nelja aastaaja.
Tööraamatu pildid ja ülesanded tutvustavad kodulähedast loodust, ärgitavad seda uurima, tähelepanekuid ja järeldusi tegema. Sisu valikul on arvestatud alushariduses omandatuga, sujuvalt minnakse tuttavatelt teemadelt üle looduses keerulisemate seoste tutvustamisele. Õpilast innustatakse looduses viibima ja vaatlusi tegema, harjutatakse probleemide märkamist ja lahenduste otsimist. Teabe edastamiseks kasutatakse tööraamatus peamiselt jooniseid ja fotosid, tekstina esitatakse infot minimaalselt.
Tööraamatus on rohkesti tähelepanuharjutusi ning õppeaineid lõimivaid ülesandeid, mis võimaldavad õpilasel aktiivselt ja loovalt omandada uusi teadmisi ja oskusi kas õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega või iseseisvalt.

Õpik-tööraamatu on koostanud tuntud loodushariduse propageerijad Georg Aher, Sirje Aher ja Asta Tuusti ning illustreerinud Epp Margna.