Tere, kool! 1. klass, 1. osa

Raamatu autorid
Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kuurme, Krista Poks, Merike Pääru
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Eesti keel
Klass
1

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove õppekava ja metoodika agentuuri spetsialistidega.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda.
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle.
  • Töövihikutes on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.