Eesti keele tööraamat 5. klassile, I osa

Raamatu autorid
Reet Varik, Kaja Männi
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Eesti keel
Klass
5

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, milles on nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Tööraamatutesse on koondatud seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid on seotud igapäevaeluga või on kultuuriloos olulised: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on praktikud, kes töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

  • Materjal jaguneb seitsmeks suuremaks teemaks ja alateemadeks.
  • Iga teema algab teooriaga, järgnevad tööülesanded ja teemat lõpetav tekstiõpetuse osa.
  • Palju funktsionaalse lugemise ülesandeid.
  • Töö sõnavaraga.
  • Haruldaste sõnade ja murdesõnade näited.
  • Sõnastik tööraamatu lõpus.
  • Osa tekste on originaalmaterjal.
  • Kõik tekstid lähtuvad Eesti teemadest.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.