Keemia õpik 8. klassile

Raamatu autorid
Martin Saar, Neeme Katt
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Keemia
Klass
8

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Õpik on koostatud nii, et see aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja põhjus, miks seda õpitakse, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused.

Mauruse keemia komplekt on koolides kasutusel 2015. aastast ning on pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

  • 8. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Selge struktuuriga ja kergesti mõistetav.
  • Eesti koolides populaarne. 
  • Tähelepanu on pööratud lõimingule.
  • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
  • Palju Eesti-põhiseid näiteid.