Eesti keele õpik 4. klassile, I osa

Raamatu autorid
Anti Saar, Raina Tiidovee, Ene Riis, Raina Rääp, Maarja Valk
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Eesti keel
Klass
4

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate üks suur eesmärk oli teha õpik, mida lapsel on lõbus avastada. Suur väärtus on nii Anti Saare lõbusad lood kui ka kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid. Õpik on lõimitud loodusõpetuse töökavaga ja tekstide kaudu toimub lõiming ka teiste õppeainetega.

  • Digiõppele suunatud ülesanded.
  • Teiste aineõpetajatega koostöös valmiva projektitöö juhend iga teema alguses.
  • Eri raskusastmega tekstid.
  • Lugemismaterjaliks kirjandusklassika ja ja ka uuem kirjandus.