Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Raamatu autorid
Merike Kilk, Ülle Liiber, Erkki Soika, Helina Reino, Vaike Rootsmaa, Urve Jõgi
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Loodusõpetus
Klass
4

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures.

Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga 
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine)
  • QR-koodi abil avatavad viited lisamaterjalidele
  • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded