Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Raamatu autorid
Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Inimeseõpetus
Klass
2

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis, kaasates õppetöösse ka teisi koolitöötajaid, vanemaid ning lähisugulasi. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

  • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ning projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
  • Enne ilmumist on autorid tööraamatut koolis katsetanud.
  • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda.
  • Õpetab lapsi üksteisega arvestama.
  • Õppesisuga seotud loovtegevuse leheküljed.