Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile

Raamatu autorid
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Kirjastaja
Skriibus
Kategooria
Loodusõpetus
Klass
2
Märksõnad
Skriibus

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Loodusõpetuse tööraamat tutvustab Eestimaa taimi ja loomi ning õpetab väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses. Tutvutakse inimese välisehitusega ja tervist mõjutavate teguritega. Tööraamatus on juhendeid uurimuslikuks tegevuseks ja loodusvaatlusteks. Samuti rohkesti tähelepanuharjutusi ning õppeaineid lõimivaid ülesandeid, mis võimaldavad õpilasel aktiivselt ja loovalt omandada uusi teadmisi ja oskusi kas õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega või iseseisvalt.
Õpik-tööraamatu on koostanud Georg Aher, Sirje Aher ja Asta Tuusti ning illustreerinud Epp Margna.
Tööraamat vastab riiklikule õppekavale.