Matemaatika tööraamat 2. klassile, I osa

Raamatu autorid
Sirje Piht, Merily Piht
Kirjastaja
Maurus
Kategooria
Matemaatika
Klass
2

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

Teise klassi matemaatika tööraamatutes jätkame arvutamise ja suuruste õppimise ning geomeetria teemadega. Suurt rõhku on pandud seoste loomisele igapäevaeluga, ülesanded on seotud ka läbiva teema Jutulinnaga. Tööraamat annab võimaluse koos paarilisega tegutseda, probleemi üle suunavad põhjalikumalt mõtlema aruteluküsimused. Tööraamatus on nii pildilisi kui ka kuulamisülesandeid, olulised on ka probleemolukordade lahendamist nõudvad ülesanded. Matemaatika tööraamatud sobivad hästi aktiivsele õppijale, kes on valmis ise uurima ja katsetama ega karda eksida.

  • Jutulinna raadiost edastatavad kuulamisülesanded.
  • Ülesanded arvestavad õpilase individuaalsusega.
  • Igale õppetunnile kuulub keskmiselt kaks lehekülge.
  • Tööraamatu lõpus on kordamisteemad ja kuulamisülesannete töölehed.
  • Ligipääs internetipõhistele õppemängudele.